Zveme, žádáme a prosíme o pomoc při „znovuoživení“ našich kurtů. Brigáda se bude konat v neděli 22.4.od 8 hod. Každý kdo chce pomoci je vítán, abychom co nejdříve mohli rozhýbat ztuhlá těla po dlouhotrvající zimě. Občerstvení zajištěno, jako obvykle, takže nemusíte vařit nedělní oběd a můžete sebou vzít celou rodinku. Poplatky pro letošní sezonu činí 200,- pro členy s brigádou a 500,- pro ostatní. Nářadí běžné pro každou brigádu si přineste. Těšíme se na Vás, na hojnou účast, abychom mohli brzy hrát a vzápětí udělat kontrolní turnaj našich dovedností. Přeji krásné Velikonoce. „OCH“